Over eXchange

Algemene informatie

eXchange is het afwikkelingsplatform van Stichting Schadegarant en Stichting Glasgarant. Dit platform wordt gebruikt voor de dossierafhandeling tussen Schadegarant en Glasgarant verzekeraars, volmachten, tussenpersonen, dealers en herstellers.

 

De markt verandert snel, nieuwe wensen van onze verzekeraars, meer gevolmachtigd agenten welke via Stichting Schadegarant en Stichting Glasgarant afwikkelen en herstellers welke het liefst vanuit hun eigen backoffice de schaden aan Schadegarant of Glasgarant aanbieden met minder tussenkomst van de telefoon. Al deze wensen zijn in 2008 geïnventariseerd. Het resultaat is de ontwikkeling en bouw van een geheel nieuw afwikkelingsplatform: ‘eXchange’. eXchange heeft per 13 september 2010 SCREEN (Schadegarant) en per 10 oktober 2011 GRIP (Glasgarant) vervangen.

eXchange is hét centrale afwikkelingsplatform waarmee verzekeraars autoschaden én ruitschaden kunnen gaan afwikkelen. Ten opzichte van de vorige platforms zorgt eXchange o.a. voor:

• Sneller werken
• Meer interactie met back-officesystemen 
• Meer inzicht in de afhandelingstatus
• Het werken met IT-marktstandaarden
• Meer openheid qua structuur
• Nog minder handmatige invoer
• Hergebruik van nog meer gegevens
• Betere communicatiemogelijkheden tussen de betrokken partijen faciliteren
• Betere aansluiting bij de modulair opgebouwde verzekeringsproducten van de toekomst
• Advisering op eXperate én aanvullende services/diensten

Gebruikers van het nieuwe platform zijn de verzekeraars van Stichting Schadegarant en Stichting Glasgarant, gevolmachtigd agenten, assurantieadviseurs, expertisebureaus, schadeherstellers, ruitherstellers en dealers.