Informatie Schadegarant

eXperate

Autoschadeherstelbedrijven uit het netwerk van Schadegarant herstellen ruim 130.000 autoschades per jaar voor Schadegarantverzekeraars. Door middel van eXperate worden de prestaties van deze bedrijven gemeten.

 

Logo eXperate

Op basis van het geautomatiseerd en objectief beoordelingssysteem eXperate wordt de prestatie van elk schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij het schadeherstelnetwerk van Schadegarant gemeten. De prestatie van een schadeherstelbedrijf dat behoort tot het schadeherstelnetwerk van Schadegarant wordt vergeleken met alle andere schadeherstelbedrijven, die zijn aangesloten bij het schadeherstelnetwerk van Schadegarant.

eXperate maakt zichtbaar in welke mate schadeherstelbedrijven een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Schadegarant:

  • Garanderen van de kwaliteit en veiligheid
  • Optimalisering van de klanttevredenheid
  • Verhogen van de procesefficiency
  • Verlaging van de schadelast


De prestatie in eXperate wordt per schadeherstelbedrijf voortschrijdend gemeten over vier kwartalen en wordt per kwartaal bekend gemaakt. Het aantal te behalen punten in eXperate loopt uiteen van 0 tot 100 punten.

Overgang naar nieuw eXperate model
Het nieuwe samenwerkingsmodel dat 1 juli 2017 van start is gegaan heeft invloed op de totstandkoming van de eXperate scores. In de volgende hand-outs wordt de overgang naar het nieuwe eXperate-model toegelicht: