Informatie Glasgarant

eXperate Glasgarant

Een korte uitleg over eXperate van Stichting Glasgarant

 

Jaarlijks worden door Glasgarant-schadeherstelbedrijven ruim 100.000 ruitschades hersteld voor Glasgarantverzekeraars. Naast de controle op individuele ruitschadegevallen met behulp van het statistisch filter eXpect en het technisch filter eXpectech, op basis waarvan een behandeladvies aan de verzekeraar wordt uitgebracht, worden ook de individuele schadeherstelbedrijven geadviseerd en gecontroleerd door Glasgarant. Er wordt gecontroleerd en beoordeeld in hoeverre de bedrijven aan de procesmatige en administratieve eisen van Glasgarant voldoen.

eXperate is een geautomatiseerd objectief meetsysteem dat Glasgarant ondersteunt in de kwalificatie van ruitschadeherstelbedrijven, aan moet geven welke bedrijven een optimale bijdrage aan de doelstellingen leveren, welke bedrijven zich op punten eventueel moeten verbeteren, of zelfs welke bedrijven op grond van hun aanhoudende ondermaatse presteren van deelname aan Glasgarant moeten worden uitgesloten.

eXperate maakt zichtbaar in welke mate schadeherstelbedrijven een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Glasgarant:

  • verlaging van de schadelast
  • procesefficiency
  • optimalisering van de klanttevredenheid


In eXperate wordt dezelfde categorisering gebruikt alsvoor Schadegarant, dus A voor de best presterende bedrijven, vervolgens B, C, D en E naarmate de bijdrage aan de doelstellingen afneemt. eXperate is een monitorsysteem voor het bewaken en bijsturen van ruitschadeherstelbedrijven.