eXplain

eXplain November 2012

eXposure
Websites Schadegarant, Glasgarant en eXchange vernieuwd

eXposure

Via Schadegarant worden jaarlijks ruim 150.000 autoschaden afgewikkeld. Getuige de klanttevredenheidscore van 8+ en een NPS score voor de schadeherstellers van +57 en +48 voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten tot volle tevredenheid van verzekerden.

Mede dankzij het schadevolume is Schadegarant in staat om uitstekende voorwaarden af te spreken met de ± 600 bij haar aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven. Hierdoor kan de schadelast worden beperkt, de klanttevredenheid worden verhoogd en het afwikkelingsproces efficiënter worden ingericht.

De door Stichting Schadegarant zelf ontwikkelde tools zoals het afwikkelingsplatform eXchange, de statistische en technische filters eXpect en eXpectech staan geheel zonder kosten ter beschikking voor gevolmachtigd agenten van de Schadegarantverzekeraars.

Recentelijk is het Schadegarant management informatiesysteem ‘eXposure’ voor verzekeraars opgeleverd. In eXposure zijn de gegevens van gesloten eXchangedossiers opgenomen. Door middel van eenvoudige selecties in speciaal hiervoor aangepaste software kunnen duidelijke overzichten per verzekeraar worden gemaakt. Verzekeraars kunnen hiermee ontwikkelingen in hun schadestroom volgen.

Bij wijze van proef gaat Schadegarant een standaard eXposure overzicht voor gevolmachtigd agenten maken en deze periodiek mailen. In dit overzicht staan het aantal in eXchange gesloten dossiers, het (rekenkundig) gemiddelde schadebedrag en het aantal/percentage dossiers met de behandeladviezen Administratief, Tele en Fysiek.

Bovengenoemde cijfers worden gepresenteerd met navolgende inzichten:

• Verzekeringsconcernniveau, aantal schaden per verzekeraar
• Schadeoorzaak, aantal schaden per schadeoorzaak
• Melderniveau, aantal schaden per melder (aanmaker van het dossier)
• Maand/jaar, aantal schaden per maand*

* Een voorbeeld uit een overzicht van jan-jun 2012:

Met de eXposure-overzichten kan de gevolmachtigd agent de schadestroom monitoren en desgewenst vergelijken met de stroom schaden die niet via Schadegarant wordt afgewikkeld. Mits deze stromen voldoende groot van omvang en qua merk/model/schademix vergelijkbaar zijn.

De behandeladviezen geven inzicht in de te verwachten kosten voor expertise. Dankzij de geavanceerde filters die alle netto data van Schadegarant filteren zijn de aantallen tele- en fysieke expertises al fors lager dan voorheen, maar mogelijk dat hier in samenspraak met de volmachtgever(s) nog besparingen te realiseren zijn.

Het eXposure overzicht zal binnenkort aan gevolmachtigd agenten worden gemaild aan het bij Schadegarant vastgelegde mailadres.

Websites Schadegarant, Glasgarant en eXchange vernieuwd

Om de informatievoorziening te verbeteren zijn de websites voor zowel Schadegarant als Glasgarant vernieuwd. Deze nieuwe websites, www.schadegarant.nl en www.glasgarant.nl, zijn beter afgestemd op de informatiebehoefte van verzekerden.

Zo is het zoekprogramma waarmee de aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven en ruitherstelbedrijven gevonden kunnen worden veel gebruiksvriendelijker geworden en hebben de websites een hele nieuwe look&feel gekregen. Voor smartphone gebruikers zijn er ook mobiele versies van deze twee websites ontwikkeld. Hiermee kan voortaan ook onderweg heel eenvoudig een Schadegarant of Glasgarant hersteller in de buurt gevonden worden.

Voor beide websites zijn tevens QR codes ontwikkeld. Deze kunnen bijvoorbeeld op groene kaarten toegepast worden. Na het scannen van de QR-codes komt men direct op het zoekgedeelte van de mobiele sites terecht. De zoekprogramma’s op de platformonafhankelijke mobiele sites gaan de bestaande SMS-services per 31 december 2012 vervangen.

Gevolmachtigd agenten die de QR-codes op de website of groene kaarten willen plaatsten, kunnen de drukklare EPS-bestanden aanvragen via info@schadegarant en/of info@glasgarant.nl

Naast de twee consumentenwebsites is er een aparte eXchange website ontwikkeld, speciaal voor de partijen die samenwerken (of willen gaan samenwerken) met Stichting Schadegarant en/of Glasgarant. Op www.exchange.nl is voortaan alle benodigde informatie te vinden zoals bijvoorbeeld de werkwijze en gedragsregels, de aanmeld- en wijzigingsformulieren en ook het laatste nieuws uit de eXplain. Het nieuws uit voorgaande eXplains staat overzichtelijk opgeslagen in het archief.

Om toegang te krijgen tot de eigen eXchange dossiers dient voortaan eerst naar de eXchange website genavigeerd te worden. Vervolgens kan er vanaf de homepagina direct ingelogd worden om de eigen dossiers te kunnen bewerken.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant