eXplain

eXplain mei 2010

eXplain
eXchange

eXplain

eXplain is de nieuwe nieuwsbrief van Stichting Schadegarant én Stichting Glasgarant voor o.a. verzekeraars, volmachten én assurantieadviseurs. Via eXplain worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van nieuws omtrent de afwikkeling van carrosserieschade onder Schadegarantvoorwaarden en ruitschade onder Glasgarantvoorwaarden.

eXchange

Als regelmatige gebruiker van SCREEN informeren wij u alvast over de komst van het nieuwe schade-afwikkelingssysteem van Schadegarant, genaamd eXchange. Begin augustus gaan we het huidige SCREEN vervangen door eXchange. Uiteraard stellen wij u van het exacte moment nog nader op de hoogte.

Het nieuwe schade-afwikkelingssysteem is moderner en biedt meer gebruikersgemak. Het verschaft meer inzicht in het hele schadedossier en u kunt bijvoorbeeld actief worden geïnformeerd over sluiting van het dossier. Ook werkt het sneller en is er minder handmatige invoer nodig. Bovendien kunnen op termijn ook glasschades van Glasgarant via eXchange worden afgewikkeld.

Voorbeeldscherm ‘nieuwe schade melden’

Koppeling met uw backofficesysteem
Een groot voordeel is ook dat er meer interactie mogelijk wordt met het backofficesysteem. Zo hebben assurantiekantoren en volmachtkantoren met een systeemhuispakket straks de mogelijkheid om bestaande dossiers geautomatiseerd ‘in te laden’ en bij te werken vanuit het eigen pakket en/of via de portal van verzekeraars. Voorwaarde is wel dat de leverancier de koppeling ‘melden schade’ ontwikkelt. Dat geldt ook als u werkt met een speciaal voor uw bedrijf gemaakt automatiseringssysteem.

Het melden van nieuwe schades gebeurt in eerste instantie door alle gebruikers middels de webbrowser. Vanaf eind 2010 is ook deze functie in de koppeling beschikbaar zodat u vanuit uw eigen backoffice de gehele schade kunt afhandelen.

Schadegarant biedt vanaf 25 juni a.s. de mogelijkheid om de aansluiting te realiseren.

De systeemhuizen ANVA, CCS en Unit4 zijn op de hoogte van de komst van eXchange. Voor vragen over het realiseren van de koppeling kunt u bij uw systeemhuis terecht.

Blad ‘voertuiggegegevens’

Zolang de koppelingen van de systeemhuizen nog niet zijn gerealiseerd, kunt u overigens uw werk prima in eXchange doen.

Dekkingsbevestiging voor volmachten
Voor volmachten zijn er nog extra mogelijkheden om het schademeldingsproces te vereenvoudigen. Voor de dekkingscontrole kunt u de beschikbare webservice implementeren. Of u kunt polisbestanden aanleveren. Beiden dienen door het systeemhuis te worden gerealiseerd. Dit kan gelijktijdig met de andere webservice worden gedaan. Schadegarant biedt deze mogelijkheid direct vanaf de oplevering van eXchange aan.

‘Automatische dekkingsverificatie’

Werkwijze met het expertisebureau
Wij raden u aan om over de implementatie van eXchange contact te zoeken met het expertisebureau, zodat u samen optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die eXchange biedt.

‘Dossieroverzicht’

Nadere informatie
Op dit moment wordt er door Schadegarant en de aangesloten verzekeraars hard gewerkt aan de uitrol van eXchange. Nadere informatie over de werkwijze en de planning is te vinden op www.schadegarant.nl.

Voor assurantiekantoren en gevolmachtigden verschijnt binnenkort een duidelijke handleiding. Ook roept Schadegarant een helpdesk in het leven waar schadebehandelaars terecht kunnen met vragen rond de werkwijze van eXchange.

Wij houden u via deze nieuwsbrief eXplain op de hoogte van alle ontwikkelingen en wetenswaardigheden rond schademelding via eXchange.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant