eXplain

eXplain juni 2011

Schadegarant en Glasgarant onverminderd actief

Schadegarant en Glasgarant onverminderd actief

De verzekeraars binnen Schadegarant en Glasgarant betreuren de onvoorziene stap van AEGON om de samenwerking met Schadegarant en Glasgarant te beëindigen en de carrosserie- en autoruitschaden via een eigen netwerk te gaan afwikkelen. De Schadegarant- en Glasgarantverzekeraars zullen vanwege alle voordelen van het Schadegarant- en Glasgarantnetwerk voor alle deelnemende partijen meer en meer verzekerden bewegen gebruik te maken van Schadegarant en Glasgarant.

De Schadegarant- en Glasgarantverzekeraars blijven zich vanzelfsprekend ook na het vertrek van één verzekeraar tot het uiterste inspannen om samen met de assurantieadviseurs, gevolmachtigd agenten en de aangesloten auto(schadeherstel)bedrijven de gestelde doelen te verwezenlijken.

Verzekerden van de Schadegarantverzekeraars en hun gevolmachtigd agenten kunnen onverminderd blijven rekenen op de uitstekende service en snelle autoschadeafwikkeling waarvan onder andere, gratis vervangend vervoer (geel of grijs kenteken), haal- en brengservice en 4 jaar garantie op de uitgevoerde reparatie onderdeel zijn.

Schadegarant en Glasgarant streven naar optimalisering van de reeds bewezen klanttevredenheid. Het tot op heden ongeëvenaarde wijdvertakte en fijnmazig netwerk van meer dan 2.000 auto(schadeherstel)bedrijven en meer dan 600 autoruitschadeherstelbedrijven en het snelle én betrouwbare eXchange afwikkelingsplatform zullen daar in ruime mate aan bijdragen.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant