eXplain

eXplain April 2012

10x10 enquête met een zeer goed resultaat voor Schadegarantherstellers
SMS-service vervangen door mobiele site
Afwikkeling totaal verlies
NAW gegevens eXchange dossiers
Aanleveren polisinformatie
Aanmelden Glasgarant

Klanttevredenheid

10x10 enquête met een zeer goed resultaat voor Schadegarantherstellers
Uit de recent gestarte digitale ‘10x10’ Schadegarant enquête onder verzekerden die voor autoschadeherstel gebruik hebben gemaakt van het netwerk Schadegarantbedrijven, blijkt dat deze verzekerden de schadeafhandeling binnen het Schadegarantnetwerk gemiddeld een 8,3 geven.

Verzekerden ontvangen per e-mail een link naar de enquête en reageren daar veelvuldig op. De gemiddelde respons bedraagt dan ook meer dan 30%. In de enquête wordt gevraagd naar de keus voor het auto(schadeherstel)bedrijf, de ervaringen met het bedrijf, de mening over de geboden voordelen van een Schadegarant afwikkeling en of men op basis van de recente ervaring het auto(schadeherstel)bedrijf of de verzekeraar zou aanbevelen aan anderen.

Schadestroomstimulering

53% van de respondenten geeft aan het advies van de verzekeraar of verzekeringsadviseur te hebben opgevolgd en is op deze manier binnen het Schadegarant netwerk terecht gekomen. Het uitgebrachte advies met betrekking tot het hersteladres waardeert men met een 8,4. 36% koos voor het auto(schadeherstel)bedrijf vanwege eerdere goede ervaringen met het bedrijf en bij 10% werd het bedrijf aanbevolen door familie, vrienden of collega’s.

Prestaties auto(schadeherstel)bedrijf

Een deel van de vragen heeft betrekking op de ervaring van verzekerde bij het auto(schadeherstel)bedrijf. Opvallend hoog is de waardering voor de kwaliteit van het schadeherstel; verzekerden geven daar een 8,7. De ontvangst bij het bedrijf en de mogelijkheid om de schade op korte termijn te kunnen laten herstellen krijgen beide een 8,4. Een 8,3 wordt gegeven voor de voorlichting over de gang van zaken rond het schadeherstel. Het gratis ter beschikking gestelde vervangend vervoer wordt beoordeeld met een 8,2. De laagste score, een 7,9, is voor de uitleg bij het afleveren van de auto.

Waardering verzekeraar

De hoogste waardering geven verzekerden aan het gemak van de rechtstreekse uitkering van het schadebedrag aan het autoschadeherstelbedrijf. Het niet hoeven voorschieten van het schadebedrag wordt gewaardeerd met een 9,0. Het voordeel van een lagere schadelast binnen de keten van Schadegarantbedrijven wordt of in een lagere premie of middels een korting op het eigen risico vanzelfsprekend doorgegeven aan verzekerden. Dit waardeerden verzekerden met een 8,7.

Deze resultaten geven weer dat verzekerden van de Schadegarantverzekeraars zeer tevreden zijn over de afhandeling van hun autoschade. De netto promotor score (nps) voor Schadegarant verzekeraars komt gemiddeld uit op +40. Voor het auto(schadeherstel)bedrijf ligt deze zelf gemiddeld op + 50.

Met ruim 1.700 respondenten is de ‘10x10’ Schadegarantenquête representatief voor de gehele keten. Zodra het aantal waarnemingen nog groter is worden de resultaten opgenomen in eXperate, het waarderingssysteem voor de individuele autoschadeherstelbedrijven van Schadegarant. Met de opname in eXperate van klanttevredenheid en de audits op uitgevoerd schadeherstel, die op korte termijn van start gaan, kunnen verzekerden er nog meer op vertrouwen dat zij bij hun Schadegarantverzekeraar en –hersteller verzekerd zijn van goed autoschadeherstel.

SMS-service vervangen door mobiele site

De SMS-services ‘Schade naar 3669’ en ‘Glas naar 3669’ werden enkele jaren geleden in het leven geroepen, maar slechts sporadisch gebruikt. Alhoewel de service goed werkt is het te kostbaar om deze voor de enkele gevallen in stand te houden en daarom zullen de services per 31 december 2012 worden beëindigd. Indien u als gevolmachtigd agent de services vermeld op uw groene kaart, wilt u er dan op letten dat deze vermelding verwijderd dient te worden?

Vanzelfsprekend komt er een alternatief waarmee verzekerden goed, zo niet beter geholpen zijn. Op korte termijn komt er een mobiele website beschikbaar waarmee verzekerden in geval van carrosserie of autoruitschade de dichtstbijzijnde Schadegarant- of Glasgarant hersteller kunnen zoeken en vinden. Er is bewust gekozen voor een mobiele website omdat deze met de meeste smartphones te benaderen is. Aparte apps voor de verschillende platforms waarop smartphones draaien, waren vanuit beheers- en kostenoogpunt niet haalbaar. Zodra verzekerde de site www.schadegarant.nl of www.glasgarant.nl bezoekt, herkent de site de mobiele gebruiker en zal dan automatisch de mobiele site tonen en wel dat gedeelte waarop een hersteller te zoeken/vinden is. Op basis van de ingegeven 4 cijfers van de postcode worden dan dedichtstbijzijnde Schadegarant- of Glasgarant herstellers getoond. Evenals op de zoekprogramma’s op de reguliere website en in eXchange worden eerst de best-presterende bedrijven volgens de eXperate rating getoond.

Afwikkeling totaal verlies

Per 1 januari 2011 zijn er afspraken met het netwerk van Schadegarant gemaakt over het afhandelen van totaal verlies dossiers. Verzekerden kunnen maximaal 5 dagen gebruik maken van vervangend vervoer indien er sprake is van totaal verlies. Met het herstelnetwerk heeft Schadegarant een vast bedrag voor de afwikkeling van een totaal verlies auto afgesproken, inclusief de inzet van een vervangende auto (max B-segment) voor maximaal 5 dagen. Het bedrag voor deze diensten is maximaal € 110,- excl BTW. Wil verzekerde langer dan 5 dagen gebruik maken van het vervangend vervoer van het herstelbedrijf, dan kan dit tegen vooraf met verzekerde overeengekomen meerkosten worden ingevuld. Verzekerde zal dit rechtstreeks met de hersteller dienen te regelen. Helaas is het momenteel niet mogelijk om de declaratie via eXchange af te handelen. Totdat deze mogelijkheid is toegevoegd aan eXchange, zult u de declaraties rechtstreeks van de hersteller ontvangen.

NAW gegevens eXchange dossiers

Met de komst van eXchange voor Glasgarant zijn er een aantal verplichte velden aangepast. Zo is het voor een hersteller niet langer verplicht om de NAW gegevens van verzekerde in te voeren. Dit is gedaan na overleg tussen Schadegarant, Glasgarant en herstellers. De deelnemende verzekeraars zijn hiermee akkoord gegaan. Zou u zo vriendelijk willen zijn om dossiers waarvan de NAW gegevens ontbreken, aan te vullen? Er worden namelijk meldingen van herstellers ontvangen dat er dossiers afgewezen worden omdat de NAW gegevens ontbreken en dit zorgt voor een vervelende verstoring van het proces.

Aanleveren polisinformatie

Het is voor volmachten voor zowel Schadegarant als Glasgarant mogelijk om polisinformatie aan te leveren in eXchange. Op basis van deze informatie kan vervolgens de dekking automatisch worden bepaald en is het mogelijk om dossier volledig te verrijken met klantgegevens en eigen risico’s. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de polisbestanden ligt volledig bij de aanleverende partij. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw systeemhuisleverancier of op bij Schadegarant/Glasgarant.

Aanmelden Glasgarant

Voor gevolmachtigd agenten is het sinds de komst van eXchange Glasgarant een stuk eenvoudiger om aan te sluiten bij Glasgarant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de accountmanagers volmachten van een van de Glasgarant verzekeraars. Ook kunt u een mailtje sturen naar info@glasgarant.nl.
Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant