eXplain

eXplain april 2018

Schadegarant test vier calculatietools voor cosmetische schades. Lees meer over de test en de uitkomsten.

 

 
Voorlopig onvoldoende animo voor cosmetische calculatietool 

Met veel enthousiasme hebben de afgelopen maanden 25 bij Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven vier online systemen getest die speciaal ontwikkeld zijn voor het calculeren van cosmetische schades. Schadegarant heeft de resultaten van deze tests uitvoerig onderzocht en concludeert dat er vooralsnog geen autoschadeherstelbedrijven zijn die direct een van de oplossingen in de dagelijkse praktijk wil toepassen.  

Opstelling van de proeftuin
De bij Schadegarant aangesloten autoschadeherstelbedrijven die aan de proeftuin meededen zijn ofwel ongebonden ofwel gelieerd aan verschillende partijen zoals schadeketens en dealerholdings. Gezamenlijk testten zij bijna 600 calculaties met één van de tools die ontwikkeld werden door vier verschillende partijen, waaronder Control Expert, CTA Consulting en Solera. De vier calculatietools kunnen worden gesplitst in gedetailleerde calculatieoplossingen en voorspelmodellen, met ieder hun eigen voor- en nadelen.

Centrale vragen
De proefopstelling waarmee de vier Cosmetische Calculatietools getest werden moest antwoord geven op drie centrale vragen:

  1. Aan welke voorwaarden dienen nieuwe alternatieve calculatietools te voldoen?
  2. Is er behoefte aan alternatieve calculatietools en wat is dan de efficiencyverbetering die met dergelijke tools bereikt wordt?
  3. Wat is de impact van het implementeren van cosmetische calculatietools?


Analyse van de resultaten
Om deze vragen te beantwoorden werd gebruik gemaakt van technische analyses van de calculatieresultaten, tussentijdse evaluaties tijdens bezoeken aan de deelnemende bedrijven en een beoordelingsformulier waarop de deelnemers hun eindoordeel ingevuld hebben. De belangrijkste bevindingen uit deze analyse zijn:

  • De proeftuin heeft aangetoond dat er meerdere professionele oplossingen zijn om het calculatieproces voor cosmetisch schades te ondersteunen; 
  • Er zijn calculatietools die zorgen voor vereenvoudigde invoer en meer snelheid ten opzichte van de huidige situatie, maar die vragen ook om procesveranderingen bij de gebruikers;
  • Voor alle geteste tools geldt dat er in het gehele eXchange-proces, maar ook verder in de keten, (verstrekkende) aanpassingen gedaan moeten worden om ze (technisch) in het schade-afhandelingsproces te integreren.

Conclusie
De autoschadeherstelmarkt in Nederland is ver ontwikkeld en werkt al sinds jaar en dag met een gedegen calculatiemodel dat voor ervaren gebruikers relatief eenvoudig is. Ondanks het enthousiasme over het initiatief van Schadegarant en de kennismaking met de vier alternatieve oplossingen, zijn er (nog) geen aanwijzingen dat schadeherstelbedrijven, of de schadeketens en dealers waaraan zij gelieerd zijn, direct verder zouden willen met de geteste oplossingen.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze eXplain, dan kunt u gerust contact opnemen met Schadegarant via info@schadegarant.nl of 085-9020877.

• Website Schadegarant • Contact Schadegarant • Website Glasgarant • Contact Glasgarant