eXplain

eXplain juni 2018

Nationale Nederlanden en Delta Lloyd gaan samen. Vanaf 1 juli 2018 worden er wijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op de schadeafwikkeling via eXchange. Deze eXplain legt uit wat er verandert.

Nationale Nederlanden en Delta Lloyd gaan samen

Nationale Nederlanden heeft de Delta Lloyd groep overgenomen met de verzekeringsnamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. De merknamen OHRA en ABN AMRO Verzekeringen blijven behouden, maar de naam Delta Lloyd verdwijnt. Deze verandering wordt per 1 juli 2018 ingezet en heeft invloed op de wijze waarop de schades voor deze merken gemeld worden in eXchange.

Gefaseerde wijziging groene kaarten
Nationale Nederlanden start per 1 juli 2018 met het uitgeven van nieuwe groene kaarten waarop de merknaam Delta Lloyd vervangen is voor Nationale Nederlanden. De verzekeringscode (NL-code) op deze groene kaarten wijzigt niet. De vertrouwde NL-code 130 van Delta Lloyd zal naast de NL-code 110 van Nationale Nederlanden blijven bestaan. Zodra er een oude “Delta Lloyd Groep polis” geprolongeerd wordt ontvangt de verzekerde een nieuwe groene kaart waarop één van de volgende merknamen in combinatie met NL-code 130 vermeld staat:

  • Nationale Nederlanden (130)
  • OHRA (130)


Voor ABN AMRO Verzekeringen verandert de groene kaart niet. ABN AMRO Verzekeringen heeft een eigen NL-code (206) die op de groene kaart blijft staan.

Kies de juiste NL-code in eXchange
De wijzigingen met betrekking tot de Delta Lloyd Groep zijn per 1 juli 2018 ook in eXchange doorgevoerd. Indien er dan één van bovengenoemde combinaties op de groene kaart staat zal onder code 130 voortaan de volgende risicodrager te selecteren zijn: “Nationale-Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) en OHRA”. Voor groene kaarten waarop NL-code 110 vermeld staat blijft uiteraard de risicodrager “Nationale Nederlanden” in eXchange te selecteren. Vanaf 1 juli 2018 zijn er dus voor Nationale Nederlanden twee NL-codes (110 en 130) in eXchange te selecteren. Om een correcte schademelding te doen en daarmee de verdere schadeafwikkeling niet te verstoren, is het belangrijk om meteen de juiste NL-code te selecteren. Voor ABN AMRO Verzekeringen wijzigt er niets.

CR-WAM-code 8025 niet aan gevolmachtigd agent gekoppeld
Op sommige groene kaarten met NL-code 110 of NL-code 130 staat de CR-WAM-code 8025 vermeld. Dit is verwarrend omdat het lijkt of er een gevolmachtigd agent geselecteerd moet worden bij het aanmaken van de schademelding. Echter aan de CR-WAM-code 8025 is in eXchange geen gevolmachtigd agent gekoppeld. In deze gevallen dient er bij het aanmaken van de schademelding dan ook alléén de verzekeraar met de corresponderende NL-code in eXchange geselecteerd te worden.

Website Schadegarant Contact Schadegarant Website Glasgarant Contact Glasgarant